۲۸ سال پس از آخرین گلوله

۲۸ سال پس از آخرین گلوله

اگر چه در سال‌های اخیر، کتاب‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف و مرتبط با موضوع جنگ منتشر شده، اما از سوی عموم کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد و شاید دلیل عمده آن فاصله گرفتن مردم از فضایی است که اگر درست به آن پرداخته شود می‌تواند روح زخم‌دیده آنها را اندکی بهبود ببخشد.

نوشتن پشت میله‌ها

نوشتن پشت میله‌ها

نگاهی به ادبیات اسارت به بهانه روز بازگشت آزادگان به ایران