ماجرای نامه های پُر «فروغ» یک شاعر

ماجرای نامه های پُر «فروغ» یک شاعر

قربان بند کفش‌هایت بروم. چه دوستت دارم، چه دوستت دارم، چه دوستت دارم.» اینها بخشی است از نامه فروغ خطاب به ابراهیم گلستان. نامه‌ای سراسر عشق و محبت. با این حال، واژه‌های این نامه با بی‌مهری بسیاری روبه‌رو شده است. این واکنش‌هاطیف گسترده ای از نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر گرفته تا مردم عادی را در بر می گرفت