زمینی که واگذار شد؛ از رهبران افکار تا مرگ حوزه عمومی

زمینی که واگذار شد؛ از رهبران افکار تا مرگ حوزه عمومی

هابرماس حوزه عمومی را هر فضایی به جز خانواده، نظام سیاسی و اقتصادی می‌داند که افراد بدون فشار از سمت نظام سیاسی و بدون تاثیر موقعیت اقتصادی و مناسبات بازاری با پشت کردن به زندگی خصوصی با یکدیگر وارد مراوده و گفت‌وگو در باب مسائل اجتماعی می‌شوند.

تاریخ بعد از انقلاب چگونه ساخته شد؟

تاریخ بعد از انقلاب چگونه ساخته شد؟

کاظمی می‌گوید: جلوگیری از تحریفات تاریخی امری لازم برای حکومت است. اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد مصونیت پیدا کند باید خودش پیش‌قراول شود و وقایع و پدیده‌های تاریخی را همان‌طور که بوده بنویسد.

سیل خوزستان؛ فاجعه طبیعی یا سهل‌انگاری؟

سیل خوزستان؛ فاجعه طبیعی یا سهل‌انگاری؟

سیل اخیر خوزستان در حالی فاجعه طبیعی خوانده می‌شود که از حداقل از یک ماه قبل شواهد و مستنداتی مبنی‌بر وقوع آن در میان وزراتخانه‌های مختلف دست‌به‌دست می‌گشت.