تاریخ بعد از انقلاب چگونه ساخته شد؟

تاریخ بعد از انقلاب چگونه ساخته شد؟

کاظمی می‌گوید: جلوگیری از تحریفات تاریخی امری لازم برای حکومت است. اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد مصونیت پیدا کند باید خودش پیش‌قراول شود و وقایع و پدیده‌های تاریخی را همان‌طور که بوده بنویسد.

ردپای زنان در تاریخ‌نگاری پس از انقلاب کمرنگ است

ردپای زنان در تاریخ‌نگاری پس از انقلاب کمرنگ است

ملک‌زاده می‌گوید: زنان به‌دلیل شروع جنگ به حاشیه رانده می‌شوند و در تاریخ‌نگاری انقلاب چون نگاه مردانه غالب است، کمتر کسی سراغ زنان رفته و خود زنان هم خاطراتشان را مکتوب نکرده‌اند.