تاریخ بعد از انقلاب چگونه ساخته شد؟

تاریخ بعد از انقلاب چگونه ساخته شد؟

کاظمی می‌گوید: جلوگیری از تحریفات تاریخی امری لازم برای حکومت است. اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد مصونیت پیدا کند باید خودش پیش‌قراول شود و وقایع و پدیده‌های تاریخی را همان‌طور که بوده بنویسد.