زنان، زیر چرخ بحران سیل

زنان، زیر چرخ بحران سیل

زنان به‌عنوان یکی از گروه‌های در معرض سیل غرب و جنوب غرب مشکلاتی دوچندان دارند.

ردپای زنان در تاریخ‌نگاری پس از انقلاب کمرنگ است

ردپای زنان در تاریخ‌نگاری پس از انقلاب کمرنگ است

ملک‌زاده می‌گوید: زنان به‌دلیل شروع جنگ به حاشیه رانده می‌شوند و در تاریخ‌نگاری انقلاب چون نگاه مردانه غالب است، کمتر کسی سراغ زنان رفته و خود زنان هم خاطراتشان را مکتوب نکرده‌اند.

نقش زنان در جنگ بیشتر نمایشی دیده شده است

نقش زنان در جنگ بیشتر نمایشی دیده شده است

معدنی می‌گوید: نبود تعریف و تقسیم‌بندی مناسب از حضور زنان در جنگ، نبود عنوان‌های مرتبط توسط سازمان‌های متولی در امور جنگ و شهدا، دسترسی نداشتن به منابع و عدم تمایل پژوهشگران به این حوزه از دلایل فقر پژوهشی در حوزه زنان در جنگ است.

زنان در جنگ هشت ساله ایران و عراق

زنان در جنگ هشت ساله ایران و عراق

اولین نشست از سلسله نشست‌های «زنان در جنگ هشت ساله ایران و عراق» با موضوع تجارب زیسته زنان از جنگ توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران روز شنبه ۲۴ شهریور ماه ۹۷ با حضور الهام عدیمی (کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و عضو حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان)، مریم کاظم‌زاده (عکاس و خبرنگار جنگ، نویسنده کتاب، خبرنگار جنگی) و گلستان جعفریان (پژوهشگر و نویسنده حوزه جنگ) در سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد.