بلایی که سر رسانه‌های فارسی زبان آمده است

بلایی که سر رسانه‌های فارسی زبان آمده است

انتشار خبرهای جعلی یا تصاویر اشتباه در رسانه‌های فارسی زبان موضوع تازه‌ای نیست. در حال حاضر، وضعیت رسانه‌های فارسی‌زبان تا به حدی بغرنج است که مخاطبان آن‌ها، متوجه این ضعف ساختاری، رفتاری و حرفه‌ای در آن‌ها شده‌اند و در مواردی برای اثبات این موضوع، حتی رسانه‌های رسمی را دستاویز خبرها و اطلاعات گمراه‌کننده قرار می‌دهند.