زنان، زیر چرخ بحران سیل

زنان، زیر چرخ بحران سیل

زنان به‌عنوان یکی از گروه‌های در معرض سیل غرب و جنوب غرب مشکلاتی دوچندان دارند.

مدیریت بحران با نیروهای ضدشورش

مدیریت بحران با نیروهای ضدشورش

پلدختر در استان لرستان پس از فروکش کردن سیل همچنان درگیر بحران است، مردم عصبانی و نیروهایی که به‌جای مدیریت بحران، از پلیس ضدشورش یاری گرفته‌اند.