۲۸ سال پس از آخرین گلوله

۲۸ سال پس از آخرین گلوله

اگر چه در سال‌های اخیر، کتاب‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف و مرتبط با موضوع جنگ منتشر شده، اما از سوی عموم کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد و شاید دلیل عمده آن فاصله گرفتن مردم از فضایی است که اگر درست به آن پرداخته شود می‌تواند روح زخم‌دیده آنها را اندکی بهبود ببخشد.