سنگی بر گور اصفهان

سنگی بر گور اصفهان

اصفهان که روزگاری سنگفرش‌های چهارباغش محل گذر کالسکه‌های صفوی بود، این روز‌ها تونل متروی شهری‌اش همچون اژدهایی، گذشته این شهر را در خود می‌بلعد.