کردستان بدون رتوش

کردستان بدون رتوش

جاده پیچ و تاب می‌خورد و ماشین با سرعت پیش می‌رود. سردرد و حالت تهوع دارم و مجبورم چشم‌هایم را ببندم تا کمی تسکین پیدا کنم. جاده‌ای که مشخص است سال‌هاست به آن رسیدگی نشده و هیچ مناسب رانندگی نیست چه برسد به این‌که با سرعت بالا هم رانندگی کرد. در همین حال باز صدای راننده در گوشم می‌پیچد که می‌گوید: «حرف سیاسی نزنید!» این عمومی‌ترین جمله‌ای است که از زبان راننده تاکسی‌ها می‌شنوم! اگرچه هیچ کدام از بحث‌ها ارتباط مستقیمی با سیاست ندارند و ...