عواقب نگران‌کننده یک آیین‌نامه نظامی/ ذبح تاریخ جنگ؟

عواقب نگران‌کننده یک آیین‌نامه نظامی/ ذبح تاریخ جنگ؟

«آیین‌نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس» باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان پژوهشگران این حوزه شده است. در این گزارش دیدگاه چند تن از پژوهشگران جنگ را جویا شده‌ایم که هر کدام دیدگاه‌های خود را در این زمینه ارائه داده‌اند.

نقش زنان در جنگ بیشتر نمایشی دیده شده است

نقش زنان در جنگ بیشتر نمایشی دیده شده است

معدنی می‌گوید: نبود تعریف و تقسیم‌بندی مناسب از حضور زنان در جنگ، نبود عنوان‌های مرتبط توسط سازمان‌های متولی در امور جنگ و شهدا، دسترسی نداشتن به منابع و عدم تمایل پژوهشگران به این حوزه از دلایل فقر پژوهشی در حوزه زنان در جنگ است.

با خشاب خالی تیر خوردیم

با خشاب خالی تیر خوردیم

صدای زنگ گوشی موبایل همه را از خواب بیدار می‌کند. دوستی سراسمیه پشت تلفن می‌گوید کجایی؟ خوبی؟ می‌گویم آره، چی شده مگه؟ می‌گوید حمله شده به اهواز. ذهنم می‌رود به ۳۸ سال پیش، گیج و مبهوت به خودم می‌گویم مگر جنگ شده باز؟

زنان در جنگ هشت ساله ایران و عراق

زنان در جنگ هشت ساله ایران و عراق

اولین نشست از سلسله نشست‌های «زنان در جنگ هشت ساله ایران و عراق» با موضوع تجارب زیسته زنان از جنگ توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران روز شنبه ۲۴ شهریور ماه ۹۷ با حضور الهام عدیمی (کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و عضو حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان)، مریم کاظم‌زاده (عکاس و خبرنگار جنگ، نویسنده کتاب، خبرنگار جنگی) و گلستان جعفریان (پژوهشگر و نویسنده حوزه جنگ) در سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد.