کشتی‌هایی که ۲۱ سال است دارند می‌آیند!

کشتی‌هایی که ۲۱ سال است دارند می‌آیند!

چند روز پیش یکی از آن کشتی‌های لایروب هلندی را در اروند دیدم که متاسفانه نشان می‌داد با گذشت بیش از یک دهه از این جریان،‌ تنها بهمنشیر لایروبی شده و کارون و اروند همچنان چشم‌انتظار دیدن لایروب‌ها در خود هستند. چنین وضعی ناشی از بی‌تفاوتی نسبت به این مساله جدی در استان خوزستان است.