گرد فراموشی بر خاک مقدس

گرد فراموشی بر خاک مقدس

روایتی از مسجد جامع؛ تاریخی‌ترین نقطه سرای هزار نقش اصفهان