سیل خوزستان؛ فاجعه طبیعی یا سهل‌انگاری؟

سیل خوزستان؛ فاجعه طبیعی یا سهل‌انگاری؟

سیل اخیر خوزستان در حالی فاجعه طبیعی خوانده می‌شود که از حداقل از یک ماه قبل شواهد و مستنداتی مبنی‌بر وقوع آن در میان وزراتخانه‌های مختلف دست‌به‌دست می‌گشت.